Asielrecht

Nederland is aangesloten bij het Vluchtelingenverdrag. Dit betekent dat de Nederlandse staat zich heeft gebonden om asiel te verlenen aan individuen die in hun land van herkomst worden vervolgd vanwege hun religie, etnische afkomst, nationaliteit of het behoren tot een bepaalde sociale groep. Ook als aannemelijk is dat een asielzoeker om andere redenen een risico loopt om gedood of onmenselijk behandeld te worden bij terugkeer naar zijn land van herkomst, heeft hij recht op asiel. 

Een asielaanvraag kan worden ingediend door u te melden op het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te Ter Apel. Na aanmelding zal de Nederlandse overheid zorg dragen voor uw opvang in afwachting op de asielprocedure. De procedure bestaat doorgaans in beginsel uit tweetal gehoren met een medewerker van de IND. Aan de hand van uw verhaal en de door u ingeleverde documenten, zal de IND beoordelen of u in het bezit dient te worden gesteld van een verblijfsvergunning asiel. 

Mocht de IND uw aanvraag afwijzen, dan heeft u de mogelijkheid om daartegen beroep aan te tekenen bij de rechtbank. Aldaar zal een onafhankelijke rechter beoordelen of de IND op juiste gronden tot diens oordeel is gekomen. Verder is het ook mogelijk om tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep te gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In bepaalde gevallen kan het zelfs mogelijk zijn om een klachtenprocedure op te starten bij het Europese Hof, eventueel met een zogenoemde interim measure.

Advocatenkantoor Rasul kan u adviseren en bijstaan gedurende alle stadia van de asielprocedure.   

Schuiven naar boven