Werkwijze

U kunt in alle vrijblijvendheid contact opnemen met Advocatenkantoor Rasul om uw vraag voor te leggen. Een eerste gesprek is kosteloos tenzij anders wordt aangegeven. Op deze wijze kan worden beoordeeld om wat voor zaak het gaat en of rechtsbijstand nodig is. Tijdens dit eerste gesprek zal tevens worden aangegeven wat de kosten zijn zodat deze direct voor u duidelijk zijn. Voor particulieren zal worden nagegaan of gesubsidieerde rechtsbijstand mogelijk is.

Na het eerste gesprek zal er een opdrachtbevestiging en een voorschotnota worden verzonden.Na ontvangst van de getekende opdrachtbevestiging en betaling van het voorschot zal mr. M. Rasul voor u aan de slag gaan.

In beginsel zal alles wat er gebeurt in een zaak met u worden doorgenomen en wordt u van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden.

Schuiven naar boven