Kosten

Uurtarief

Het kantoor hanteert redelijke uurtarieven. Voor vaste clientèle worden doorgaans lagere uurtarieven gehanteerd.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Het kantoor staat voor het principe dat het recht toegankelijk dient te zijn voor iedereen, ook voor degene die niet in staat zijn een uurtarief te kunnen betalen. De overheid heeft hiervoor een systeem ontworpen in het kader van gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel ‘het toevoegingstelsel’ geheten. Dit systeem komt er op neer dat de overheid de advocaat betaalt en degene die rechtsbijstand nodig heeft, betaalt een eigen bijdrage naar draagkracht van zijn of haar inkomen.

Teneinde om zelf na te gaan of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp verwijs ik u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt de aanvraag op uw inkomen en vermogen van twee jaar voor het huidige jaar. Dit wordt het peiljaar genoemd. Indien uw huidige inkomen lager is dan uw inkomen van het peiljaar kunt u een peiljaarverlegging aanvragen. 

Korting op de eigen bijdrage

Indien u contact opneemt met het Juridisch Loket (0900-8020) en aldaar om een doorverwijzing naar Advocatenkantoor Rasul vraagt krijgt u korting op de eigen bijdrage. Voor degene die een bijstandsuitkering van de gemeente ontvangt, is het onder bepaalde voorwaarden vaak mogelijk om de eigen bijdrage en de bijkomende kosten volledig vergoed te krijgen in het kader van bijzondere bijstand.

Proceskosten

Indien er een procedure gevoerd dient te worden zullen er meerdere kosten verbonden zijn aan de rechtsbijstand. Kosten zoals griffierechten, leges of kosten voor het opvragen van een uittreksel.

Schuiven naar boven